Wednesday, 30 January 2013

Seranta Awam Atas Talian (Public Online Engagement) bagi Kajian Garis Panduan Perancangan Ubiquitous City (U-City)Seranta awam atas talian Peringkat 1 bagi Kajian Penyediaan Garis Panduan Perancangan Ubiquitous City (U-City) ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan daripada orang awam, Pihak Berkuasa Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, Badan-badan bukan kerajaan (NGO) dan agensi teknikal yang berkaitan terhadap garis panduan ini. 

Ini adalah selaras dengan Surat Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2012 Seranta Awam Atas Talian bagi sebarang cadangan atau pindaan undang-undang sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ketua Setiausaha Negara pada 25 April 2012.

Sila berhubung dengan :


Pn. Suzlyna binti Abdul Latib

(emel: suzlyna@townplan.gov.my - tel:03-2081 6117 )

Pn. Nor Hasrin binti Abdullah

(emel: norhasrin@townplan.gov.my - tel:03-2081 6125)

Pn. Che Zauliha binti Haji Che Lah

(emel: zauliha@townplan.gov.my - tel:03-2081 6136)


Disertakan dokumen untuk dimuat turun:

Borang Maklumbalas
Borang Soalselidik

No comments:

Post a Comment

Share your thoughts. Help us improve this page. Thanks.