Tuesday, 12 February 2013

Seranta Awam Atas Talian (Public Online Engagement) bagi Kajian Garis Panduan Perancangan Kawasan Perdagangan


Seranta awam atas talian Peringkat 2 bagi Kajian Penyediaan Garis Panduan Perancangan Kawasan Perdagangan ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan daripada orang awam, Pihak Berkuasa Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, Badan-badan bukan kerajaan (NGO) dan agensi teknikal yang berkaitan terhadap garis panduan ini. 


Ini adalah selaras dengan Surat Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2012 Seranta Awam Atas Talian bagi sebarang cadangan atau pindaan undang-undang sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ketua Setiausaha Negara pada 25 April 2012.

Sila berhubung dengan :


Pn. Hajjah Shamsaini Shamsuddin
(emel: shamsaini.shamsuddin@townplan.gov.my - tel:03-2081 6101)

Disertakan dokumen untuk dimuat turun:

Laporan Garis Panduan Perancangan 

Borang Maklumbalas
Borang Soalselidik

No comments:

Post a Comment

Share your thoughts. Help us improve this page. Thanks.