Monday, 21 January 2013

Seranta Awam Atas Talian (Public Online Engagement) bagi Kajian Garis Panduan Perancangan dan Reka Bentuk Bandar Padat Berdaya Huni


Seranta awam atas talian Peringkat 1 bagi Kajian Penyediaan Garis Panduan Perancangan Reka Bentuk Bandar Padat dan Berdaya Huni ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan daripada orang awam, Pihak Berkuasa Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, Badan-badan bukan kerajaan (NGO) dan agensi teknikal yang berkaitan terhadap garis panduan ini. 

Ini adalah selaras dengan Surat Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2012 Seranta Awam Atas Talian bagi sebarang cadangan atau pindaan undang-undang sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ketua Setiausaha Negara pada 25 April 2012.


Sila berhubung dengan :

Dr. Zainah Bte. Ibrahim (zainah@townplan.gov.my) - 03-2081 6103
Dr. Chua Rhan See (rschua@townplan.gov.my) - 03-2081 6108
Pn. Hairulliza Bte. Abdul Rahman (hairulliza@townplan.gov.my) - 03-2081 6124

Disertakan dokumen untuk dimuat turun:

- Borang Maklumbalas
- Borang Soalselidik

No comments:

Post a Comment

Share your thoughts. Help us improve this page. Thanks.