Sunday, 20 January 2013

Seranta Awam Atas Talian (Public Online Engagement) bagi Kajian Penyediaan Garis Panduan Perancangan Bagi Warga Emas


Seranta awam atas talian Peringkat 1 bagi Kajian Penyediaan Garis Panduan Perancangan Bagi Warga Emas adalah untuk mendapatkan pandangan daripada orang awam, Pihak Berkuasa Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, Badan-badan bukan kerajaan (NGO) dan agensi teknikal yang berkaitan terhadap garis panduan ini.

Ini adalah selaras dengan Surat Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2012 Seranta Awam Atas Talian bagi sebarang cadangan atau pindaan undang-undang sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ketua Setiausaha Negara pada 25 April 2012. 

Sila berhubung dengan :

Dr. Zainah Bte Ibrahim (zainah@townplan.gov.my) - 03-2081 6103
Pn. Suraya Bte Dahlan (suraya@townplan.gov.my) - 03-2081 6124

Disertakan dokumen untuk dimuat turun:

- Borang Maklumbalas
- Borang Soalselidik

No comments:

Post a Comment

Share your thoughts. Help us improve this page. Thanks.