Wednesday, 19 June 2013

Seranta Awam Atas Talias (Public Online Engagement) Bagi Garis Panduan Perancangan Fizikal Warga Emas


Seranta awam atas talian Peringkat 2 bagi Garis Panduan Perancangan Fizikal Bagi Warga Emas ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan daripada orang awam, Pihak Berkuasa Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, Badan-badan bukan kerajaan (NGO) dan agensi teknikal yang berkaitan terhadap garis panduan ini. 

Ini adalah selaras dengan Surat Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2012 Seranta Awam Atas Talian bagi sebarang cadangan atau pindaan undang-undang sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ketua Setiausaha Negara pada 25 April 2012.

Sila berhubung dengan :


Dr. Zainah binti Ibrahim 

(Email : zainah@townplan.gov.my - Tel : 03-2081 6103)

Disertakan dokumen untuk dimuat turun:

Borang Maklumbalas dan Borang Soalselidik

No comments:

Post a Comment

Share your thoughts. Help us improve this page. Thanks.