Status Penyediaan Garis Panduan Perancangan

Garis Panduan Perancangan (Semakan Semula)
Garis Panduan Perancangan (Baru) 

Garis Panduan Perancangan Baru 2012

Pegawai Penyelaras : 
     Pn. Norhasrin Bte. Abdullah (Unit Penyelidikan Gunatanah)
     Tel. : 03-2081 6125
     Email : norhasrin.abdullah@townplan.gov.my

Share your thoughts. Help us improve this page. Thanks.